Astoran toiminnan peruspilarit

Astora-Rakennus Oy:n rakentamien kohteiden laadullinen toteutus tehdään hyvällä ennakkosuunnittelulla, vuosien kokemuksella ja laatujärjestelmän mukaisesti.

Kotimaisuus

Henkilökuntamme koostuu suomalaisista rakennusalan ammattilaisista. Tunnemme pitkäaikaisen henkilökuntamme vahvuudet, jonka ansiosta pystymme kustannustehokkaisiin ja virheettömiin työsuorituksiin sekä varmistamaan aikataulujen pitävyyden.

Työnjohtaminen

Projektien johtaminen on jaettu useammalle henkilölle niin, että jokaisella on oma vastuualue. Kohteissamme on aina projektipäällikkö, joka hoitaa hallinnolliset- ja kokousasiat sekä kohteiden omavalvonnan. Vastaava työnjohtaja, joka vastaa rakentamisesta. Työmaainsinööri, joka hoitaa hankinnat, urakoitsijapalaverit, dokumentoinnin ja työturvallisuusasiat.

Toimintajärjestelmä

Yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa sovitaan aikataulut ja työjärjestykset. Sovittuja asioita valvotaan viikoittain pidettävissä urakoitsijapalavereissa sekä kerran kuukaudessa pidettävässä työmaakokouksessa. Tarkan seurannan ansiosta pystymme valvomaan aikataulua ja kustannuksia sekä sovittamaan työjärjestykset laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Työturvallisuus

Astoran yleisen turvallisuussuunnitelman lisäksi jokaisesta kohteesta laaditaan työmaakohtaiset työturvallisuussuunnitelmat. Kaikille kohteessa työskenteleville henkilöille annetaan työturvallisuuskoulutus ja työmaakohtainen perehdytys. Työmaiden työturvallisuuden valvonnassa käytetään TR-mittausta, joka on tämän hetken parhaita työturvallisuusmittareita. Kaikki mahdolliset poikkeamat kirjataan ja käydään läpi työmailla, näin saavutamme turvallisen työympäristön. Astora-Rakennus Oy:llä on työmaakohtainen työturvallisuustavoite aina 0 työtapaturmaa.

Laatu

Astoran laatujärjestelmä perustuu vuosien varrella kehittyneeseen yrityskohtaiseen laatujärjestelmäämme ja omavalvontaan. Kaikista kohteista laaditaan erillinen työmaakohtainen laatusuunnitelma. Kaikki informaatio kerätään ja dokumentoidaan Astoran omaan sisäiseen sähköiseen järjestelmään (M-Files). Järjestelmä on koko yrityksen ja kaikkien työmaiden käytössä. Järjestelmän ansiosta pystymme jatkuvasti kehittämään laatuamme sekä varmistamaan turvallisen ja laadukkaan lopputuloksen.

Yhteiskuntavelvoitteet

Työmaan henkilöliikennettä valvotaan sähköisesti. Sähköisen kulunvalvonnan ansiosta kaikkien työmaiden henkilöliikenne on seurattavissa site manager -palvelun kautta. Valvomme kaikkien työmaalla olevien urakoitsijoiden kulkutapahtumat ja raportoimme tämän sähköisesti suoraan verottajalle. Kulunvalvonnassa käytetään tilaajavastuun valttikorttia. Tarkistamme ja valvomme urakoitsijoiden yhteiskuntavelvoitteiden suorittamista tilaajavastuu.fi kautta. Maksutapahtumat raportoimme kuukausittain sähköisesti verottajalle ohjeiden mukaisesti.

Omista yhteiskuntavelvoitteista tärkeimpinä pidämme verojen maksua Suomeen. Kotimaiselle henkilökunnalle maksetaan aina vähintään työehtosopimusten mukaista palkkaa. Koemme näiden asioiden parantavan paikallista ostovoimaa ja hyvinvointia sekä turvaavan sosiaalipalvelut ja niiden rakentamisen.

Ota Yhteyttä

Takaisin

Astora Rakennus Oy

Konepajanranta 4,

28100 Pori

+358 2 674 6608

astora@astora.net

Verkkolaskutus

OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Verkkolaskutusosoite: 003725027955

OVT: 003725027955

Paperilaskutus

Astora-Rakennus Oy

PL 78741

00063 LASKUNET